Şarköy Kızılcaterzi TANAP Pig(DSW) İstasyonu 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Askı Duyurusu
01 Ocak 1900

 

 

 

 

 

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi” kapsamında Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kızılcaterzi Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan “Pig İstasyonu (DSW İstasyonu)”na ilişkin hazırlanan Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi (ç) bendi ve 7. maddesi (k) bendi uyarınca Bakanlığımızca 07/10/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı” amaçlı hazırlanan “Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 20/10/2016 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Duyurulur.

 

 

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

 

 

 

Pafta İçin Tıklayınız

PlanAçıklama Raporu Kapak Dosyası İçin Tıklayınız

Plan Açıklama Raporu için Tıklayınız