Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

1- Tapu fotokopisi 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Halkbankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına TC Kimlik No ile 850 TL yatırıldığına ait dekont    aslı  (Havale  ve Eft  işlemleri  ile yatırılan ücret dekontları  kabul edilmemektedir.) 

4- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) 

5-Geçici Belge nosu için aşağıda bulunan geçici  müteahhitlik  yetki  belgesi  numarasının   kullanımına ilişkin  bilgilendirme doldurulacaktır.              

6- Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 

7-Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın( Bodrum kat hariç,Zemin Kat ve Normal Kattan oluşacak biçimde )   toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.