Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına Hazırlık Kursları

İstenen Belgeler:

1-      Dilekçe, İndirmek için TIKLAYINIZ

2-      Başvuru Formu; İndirmek için TIKLAYINIZ

3-      Kimlik Fotokopisi

4-      Geçici Ustalık Yetki Belgesi (Varsa)

Not: Açılacak olan kurslara bir kişi bir branşta katılabilecektir. Dilekçe ve Başvuru Formu yukarıdaki linkte verilmiştir

Eğitime Katılım Zorunluluğu olmayıp doğrudanTürkiye Mesleki Yeterlilik Merkezine (www.intesmym.org.tr) sınava giriş başvurusu yapılabilmektedir.

17 Branş Dışındaki Ustalık Belgesi Başvuruları Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezine (www.intesmym.org.tr) yapılacaktır.


 

16/12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 01.01.2012 tarihinden 01.01.2015 tarihine kadar 384.355 adet ustaya 521.890 adet Ek-3 Geçici Ustalık Belgesi düzenlenmiş ve bu belgelerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine dönüştürülmesi için son tarih 01.01.2017 olarak belirlenmişti.

23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile;  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 3’üncü madde, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na Ek 1’inci madde eklenmiştir.

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurulu) tarafından; aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu 48 meslek için, Belge Zorunluluğu getirilmiştir.  İnşaat sektörünü ilgilendiren 19 adet meslek için 26.05.2016 tarihinden itibaren belgesiz usta çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu meslekler, ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, Endüstriyel boru montajcısı, Isı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı, yangın yalıtımcısı, asansör bakım onarımcısı,  asansör montajcısıdır.

26.05.2016 tarihinden itibaren ustalık belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı, bu konuda iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip olmayan kişilerin çalıştığının tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500,00 TL idari para cezası verilecektir.

Bu konuda, mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması, yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının, meslek niteliklerinin  ve ürün kalitesinin artırılması, eğitilerek bilinçlendirilmesi ve mesleki yeterlilik belgesi alabilmelerine yardımcı olunması için Çevre ve Şehircilik Bankalığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 13.04.2016 tarihinde Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında ustalara eğitim verilmesi planlanarak eğitim sonucunda Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katılarak başarılı olmaları planlanmıştır.

Eğitim süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavına girip başarılı olanların, sınav ücreti İŞKUR tarafından İşsizlik Fonundan kursiyerlere iade edilecektir. bu teşvikten bir meslek grubu için ve 3 sınav hakkından yararlanılabilmektedir.

 

Eğitim almak isteyen ustaların Geçici Ustalık Belgesi olanlar internet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğün (MHGM) http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/web adresinde bulunan “Ustalık Eğitimi Başvurusu” modülünden (T.C. Kimlik numarası ve Geçici Ustalık Belge numarası ile birlikte) müracaat edebileceklerdir.

Başvurusunu internet üzerinden gerçekleştirmeyen veya “Geçici Ustalık Belgesi” olmayanlar, müracaatlarını İl Müdürlüklerine kimlik bilgileriyle şahsen yapacaklardır.

Başvuruları kabul edilen ve eğitim alması öngörülen kursiyerlere eğitimlerin yeri ve günü bildirilecektir.

Yapılacak kurs sonucunda Kurs Katılım Belgesi ile birlikte Müdürlüğümüzce koruyucu donanım (Baret, İş Yeleği ve İş Eldiveni) verilecektir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

Belirtilen 19 meslek grubunda çalışan meslek erbaplarının mağdur olmamaları, işverenlerin ise herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları açısından bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir.

Yapı ustalarımızın girecekleri Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla açılacak eğitimlere katılmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

Bu konudaki ayrıntılı bilgiye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinden alınabilir.

Not: Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavına katılmak için kurslara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kursların temel anacı sınavda başarı oranını artırmaktır.