Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ(SÜLEYMANPAŞA ZAFER MAH. 2297 ADA, 306, 307, 312 VE 327 PARSELLERİ KAPSAYAN REZERV YAPI ALANI)

30 Kasım 2023

DUYURU

T.C. Çevre,   Şehircilik  ve  İklim   Değişikliği  Bakanlığı’nca Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 2297 ada, 306, 307, 312 ve 327 parselleri kapsayan Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen gelişme konut alanı, konut + ticaret alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, belediye hizmet alanı ve yol olarak planlanmasının itiraz kısmı dışında kesinleşmiş olan planlama alanı dışındaki düzenlemeye ilişkin  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/1(ı) ve 102/1(e) maddeleri ile 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 6. fıkrası ve 3194 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca 14.11.2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.11.2023 tarihinde 15 gün süreyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfası Duyurular kısmında ve ilgili Muhtarlık binasında Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi web sitesi duyuru kısmından askıdaki planlara ve raporlarına ulaşılabilmektedir.

 

                             Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Pafta: G19A01A

Plan Açıklama Raporu

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Paftalar:G19A01A1C,G19A01A1D,G19A01A4B

Plan Açıklama Raporu

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır