Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Verilebilmesi İçin İstenen Belgeler

 

 

  • Başvuru dilekçesi (indir)
  • Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) (indir)
  • Geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasının kullanımına ilişkin Bilgilendirme Formu (indir)
  • Tapu fotokopisi 
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Halkbankası Bakanlık 118 kodlu Hesabına TC Kimlik No ile 1.300 TL yatırıldığına ait dekontun aslı (Bankaya para yatırılabilmesi için Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi Biriminden referans numarası alınması gerekmektedir. Referans no için için tel: 0282 261 20 40) 
  • Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatname istenmektedir. 
  • Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre, Şehircilik ve İnsan Kaynakları İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almakla ilgili ibarenin vekaletnamede olması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınabilmesi için yapılacak inşaatın (Bodrum kat hariç, Zemin Kat ve Normal Kattan oluşacak biçimde) tek parselde toplam inşaat alanı 500 m2’den küçük olma şartı vardır.