Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği

BİNAM GÜVENLİ Mİ, OLASI BİR DEPREM ANINDA YIKILIR MI?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır.

Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Siz de binanızın olası bir deprem karşısında güvenli olup olmadığını öğrenmek istiyor ve 6306 sayılı Kanunun sağladığı imkanlardan faydalanarak dönüştürülmesini istiyorsanız binanızın Riskli Yapı Tespitini yaptırabilirsiniz.

Riskli Yapı Tespiti deneme ya da bilgi edinme amaçlı yapılan bir tespit değildir.

Riskli yapı tespitinin yapılıp hazırlanan raporun Müdürlüğe sunulmasından sonra, riskli yapıların takip edildiği ARAAD.net sisteminde o yapıya ait kayıtların silinmesi ve riskli yapı tespit işleminin sonuçlandırılmadan bırakılması söz konusu değildir.

Sadece binanızın depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusunda bilgi edinmek ve çıkacak sonuçlar doğrultusunda binanızın yıkılıp yıkılmayacağı, güçlendirme yapılıp yapılamayacağının analizini yaptırmak istiyorsanız Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre analiz yapılması gerekmektedir. Bu analizler yani deprem performans değerlendirmesi iş ve işlemleri bu konuda çalışma yürüten bir üniversite veya mühendislik kuruluşuna müracaat edilerek hazırlattırılabilir.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Bakanlığımızca hazırlanmış olan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmelik’inde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen lisanslı kurum ve kuruluşlar Bakanlığımızın web sayfasında yer alan https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar linkinden ulaşabilirsiniz. Aynı sayfa sol menüden Riskli Yapı Süreci sekmesine tıklayarak başvuru süreci ile ilgili bilgi de alabilirsiniz.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TESPİT YAPILMAKTA MIDIR?

Hayır. Müdürlüğümüzce tespit yapılamamaktadır. Tespitler yukarıda belirtilen Bakanlığımızca yetkilendirilmiş lisanslı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR, ÇOĞUNLUK ŞARTI VAR MI ?

Çoğunluk şartı yoktur. Yapının maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Riskli yapı tespiti talebi elektronik yazılım sistemi (https://kentseldonusum.csb.gov.tr/) üzerinden yapılır.

RUHSATSIZ BİNALAR İÇİN DE BAŞVURULABİLİR Mİ?

Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

RİSKLİ YAPININ TESPİT MASRAFLARINI KİM ÖDEYECEK?

Riskli yapı tespit masrafları malikler tarafından karşılanacaktır. 

YAPIM RİSKLİ ÇIKARSA NE OLACAK?  

Riskli Yapı Tespiti deneme ya da bilgi edinme amaçlı yapılan bir tespit değildir.

Riskli yapı tespitinin yapılıp hazırlanan raporun Müdürlüğe sunulmasından sonra, riskli yapıların takip edildiği ARAAD.net sisteminde o yapıya ait kayıtların silinmesi ve riskli yapı tespit işleminin sonuçlandırılmadan bırakılması söz konusu değildir.

Yapının riskli çıkması durumunda öngörülen süreler içerisinde tahliye edilerek yıkılması gerekir.

Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının yıktırılması için verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir.

Yapınız hakkında 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti değil de deprem performansına yönelik bir değerlendirme yaptırılması isteniliyorsa, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre binalar hakkında analiz yapılması gerekmektedir. Bu analizler yani deprem performans değerlendirmesi iş ve işlemleri bu konuda çalışma yürüten bir üniversite veya mühendislik kuruluşuna müracaat edilerek hazırlattırılabilir.

DEVLET BİZE DESTEK OLACAK MI?

Anlaşma ile tahliye edilen ve yıktırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

6306 Sayılı Kanun kapsamında finansal destek olarak, hak sahiplerine kira yardımı veya Bakanlığımız ile anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilmekte olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kira yardımı alanlar faiz desteğinden, faiz desteği alanlar ise kira yardımından faydalanamamaktadır.

Ayrıca çerçevesi yine Kanun’un 7 inci maddesinde belirtilen noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan bazılarından muafiyetler de söz konusudur.

KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN FAYDALANMANIN ŞARTI NEDİR?

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

Riskli Yapı Süreci ne ilişkin ayrıntılı akış şeması için tıklayınız.