Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
DENETÇİ/ YARDIMCI KONTROL ELEMANI GİRİŞİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Evraklar, FİRMA DİLEKÇESİ ekinde verilecektir.(Firma İletişim Numarası Yer Alacak Şekilde)

2-TAAHHÜTNAME (kişisel MAİL ADRESİ olacak, TEL, ADISOYADI, SİCİL NO)  29.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ekine uygun olacak

3-DENETÇİLER İÇİN DENETÇİ BELGESİ FOTOKOPİSİ

4-NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİ

5-KİMLİK FOTOKOPİSİ

6-ODA KAYIT BELGESİ (Kontrol elemanı için)

7-ADLİ SİCİL (RESMİ KURUM KONULU OLACAK)

8- DİPLOMA (Aslı gibidir ıslak imzalı onaylı) veya MEZUN BELGESİ (e devletten)  (Kontrol elemanı için)

9-SAĞLIK RAPORU ( Rapor içeriğinde Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır. Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.) Raporu düzenleyen kuruluşça protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiş olmalıdır.

10-SÖZLEŞME  (Belirsiz Süreli,Tam Zamanlı Haftalık En Fazla 45 Saat Çalışma süreli olacak, Görev Tanımı ve  Asgari Ücretten az olmamak şartı ile ücret belirtilecek ,Yapılacak İşin Konusu olarak "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde çalışacaktır" ibaresi bulunacaktır.)

11-İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

12-SİGORTA DÖKÜMÜ

 

 

 

 

NOT:

-Elektrik-Elektronik mühendislerinden “Aslı gibidir ıslak imzalı onaylı” veya Üniversiteden elektronik olarak doğrulanabilen  transkript. (Kontrol Elemanları için)

 

-SGK (4a, 4b,4c) herhangi bir işyerinde çalışıyorsa, işyerinden çıkış yapıp ayrılış bildirgesi verilecek 

 

- TAAHHÜTNAME’de aktif bir e-posta adresi ve telefon mutlaka belirtilmelidir.