Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
İl Müdürlüğümüz Arabuluculuk Komisyonu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 3. Maddesi ile bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Diğer taraftan, 7036 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa bazı hükümler eklenmiştir. Bu kapsamda 6325 sayılı Kanunun "Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesinin sekizinci fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat veya hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." Hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde 2 (iki) yıl süreyle arabuluculuk yapacak komisyon isimleri aşağıdaki gibidir.

 

                             TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                    ARABULUCULUK KOMİSYONU

 

KOMİSYON BAŞKANI    : Kaan Sinan TOHUMCU    İl Müdür Yardımcısı         0282-261 20 40

ÜYE                                       : Erkan AKKAYA                Şube Müdürü                   0282-261 20 40

ÜYE                                       : Oğuz AKGÜL                   Şube Müdürü                   0282-261 20 40