Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
İl Müdürlüğümüz Arabuluculuk Komisyonu

7036 sizin İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 3. Maddesi ile ilgili veya toplu iş anlaşması için işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili dava açın. .

Diğer Uygundur, 7036 gerektirir Kanunda yapılan seçenekle 6325 dava Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre hükümler eklenmiştir. Bu kapsamda 6325 faaliyet Kanunun "Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesinin sekizinci fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından kullanılan iki üye ile hükümet birimi amiri. Hükmüne yerlidir.

Bu itibarla Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde 

 

                             TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                    ARABULUCULUK KOMİSYONU

 

KOMİSYON BAŞKANI  : Yalçın KARACA                         İl Müdür Yardımcısı 0282-261 20 40

ÜYE                                   : Erkan AKKAYA                          Şube Müdürü 0282-261 20 40

ÜYE                                   : Av. Muhammed Emin GÜNEŞ   Avukat 0282-261 20 40