Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
YAPI KOOPERATİFLERİ

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN FORMLAR

-ANASÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

  -Konut Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesi için tıklayınız

  -Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesi için tıklayınız

  -Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesi için tıklayınız

- GENEL KURUL YÖNLENDİRME KILAVUZU

  -Kılavuz için tıklayınız

- TOPLANTI KARAR ÖRNEĞİ

  -Karar Örneği için tıklayınız

-YÖNETİM VE DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEKLERİ

   -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu örneği için tıklayınız

   -Denetim Kurulu Faaliyet Raporu örneği için tıklayınız

- DİLEKÇE ÖRNEĞİ

   -Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Başvurusu için Kullanılacak  Ek-1 Dilekçe Örneği için tıklayınız

- KOOPERATİFLERİN BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERECEĞİ FORM

   -Ek-4 Formu için Tıklayınız

-Kooperatif Genel Durum bilgi formu için tıklayınız

- Hazirun Cetveli Örneği için tıklayınız

- Temsil Belgesi Örneği için tıklayınız

- Vekâlet Belgesi Örneği için tıklayınız

- Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği için tıklayınız