Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Hizmet Standartları Tablosu

TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

RİSKLİ YAPI TESPİTİ

1- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde başvurular mülk sahibi ve ya kanuni vekili tarafından Tapu ve kimlik örneği ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yapılmak suretiyle tespitlere başlatılacak.

2-Tespit sonrası hazırlanan rapor en geç 7 gün içerisinde müdürlüğe gönderilir.

Müdürlükçe rapor inceleme süresi 3 Gün.

Eksik varsa iade.

Eksik yoksa 15 gün içerisinde Tapu MD. Bildirilir.

2

REZERV ALAN TESPİTİ

1.İlgili İdare, Toki ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince gönderilen talep yazısı ve ekleri ( 1-Alanın büyüklüğünü içeren koordinatlı halihazır harita 2-Alanın uydu görüntüsü veye ortofoto haritası 3- Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi 4-Maliye Bakanlığının uygun görüşü 5- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı.

İdare, Toki veya Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince talep edildiğinde inceleme süresi 7 Gün (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

3

RİSKLİ ALAN TESPİTİ

1.İlgili İdare veya Toki ve taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilik tarafından gönderilen talep yazısı ve ekleri ( 1-Alanın zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik rapor, 2- Alanın büyüklüğünü içeren koordinatlı sınırlandırma haritası varsa uygulama imar planı, 3-Alanın uydu görüntüsü veye ortofoto haritası 4- Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi 5-Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara ilişkin bilgiler, 6-Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yer bilimsel etüd raporu, 7-Baknlıkça alanın özelliğine göre istenilecek belgeler) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uygun görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dosya sunumu ve bakanlık görüşü, Bakanlar kurulunun onayı

İdare, Toki veya Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince talep edildiğinde inceleme süresi 7 Gün (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süre hariç)

4

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE YAPILAN İTİRAZ

Bakanlık, İlgili İdare ve Toki tarafından yapılan riskli yapı tespitine karşı Malikler

veya kanuni temsilcilerince yapılan itiraz değerlendirmesi ve teknik heyetin bulunduğu ile gönderilmesi,

3Gün

5

RİSKLİ YAPININ YIKTIRILMASI

Müdürlükçe 15 gün içerisinde Tapu kayıtlarına işlenmek üzere bildirilen riskli yapının yıktırılması i hususu, Tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahibine 60 gün içerisinde binanı yıktırılması için tebligat yapılır ve müdürlüğe bildirilir.

60 gün içinde yıktırılmayan yapı için, idari makamlarca yıktırılacağına dair müdürlükçe 30 gün daha süre verilir.

Yıkım işleminin yine gerçekleşmemesi durumunda öncelikle tahliye ve yıkım mülki amirlerince, yapılmadığı takdirde Bakanlık yazılı olarak ilgili idareye bildirir, yıktırılmaması durumda Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.

Yıkım işlem 60 Gün süre içinde Müdürlükçe takip edilir.

Yıkım işlem 30 Gün süre içinde Müdürlükçe takip edilir.

Süreç Müdürlükçe makul sureler çerçevesinde izlenir. Müdahileler yapılır.