Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı İş ve İşlemleri
        

               Çevre İzin/ Çevre İzin ve Lisans İş ve İşlemleri

 

 

ÇEVRE İZNİ ve  ÇEVRE LİSANSI NEDİR?              

                Çevre İzin ve Lisansına Tabi olan ve Olmayan  İşletmeler   

İL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZISI  

GEÇİCİ  FAALİYET BELGESİ (GFB)   

                GFB Başvurusu için Gerekli Evraklar 

                Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Başvurusu 

ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

                Başvuru için Gerekli Evraklar /  Başvurusunun Değerlendirilmesi /  Belgenin Düzenlenmesi 

                Çevre İzin ve/ veya Lisans Belgesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi 

                Çevre İzin ve/veya Lisans Belgelerinde Unvan Değişikliği Yapılması    

                Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek Listelerinde Kapsam Maddesi Değişen İşletmeler

GÜNCEL BELGELER

                Kapsamdışı Müracaatında İstenen Bilgi ve Belgeler    

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 ve/veya EK-2 listesinde yer almasına rağmen kapsam  dışında  kalan işletmeler https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden kapsam dışı müracaatını yapacak olup; EK-1 ve/veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler ise Kapsam Dışı müracaatında istenen bilgi belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüz evrak kayıttan giriş yaptırmaları gerekmektedir. 

                İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı    

                Atıksu Konulu Uygunluk Yazısı Alacak İşletmeler     

                Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar

» Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi

» Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisi

» Atık Akü Geri Kazanım Tesisi

» Atık Pil Geri Kazanım Tesisi

» Atık Ara Depolama Tesisi

» Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi

» Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi  

» Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisi

» Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi 

» Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi  

» Düzenli Depolama Tesisi

» Hurda / ÖTA İşleme Tesisi

» ÖTA Geçici Depolama Tesisi

» ÖTL Geri Kazanım Tesisi

» Piroliz Tesisi

» Tanker Temizleme Tesisi

» Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

» Emisyon

» Atıksu

» PCB Arındırma

» Bitkisel Yağ Ara Depolama

» Biyobozunur Biyokurutma(R3) 

» Biyobozunur Biometanizasyon(R3) 

» Biyobozunur Kompost (R3)

» Biyobozunur Mekanik Ayırma(R12)

» Maden Atığı Bertaraf-Depolama

 

BELGE ÜCRETLERİ