Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
KÜME YAPI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1-      Yapı Sahibi ya da Proje Müellifi tarafından verilecek olan Dilekçe (Küme Yapı olarak seçilen YİBF'leri, Müteahhit (Ünvan ve Yambis No gibi) bilgilerini içeren talep başvurusu)

2-      Vaziyet Planı

3-      İmar Durum Belgesi

4-      Tapu Kaydı

5-      Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

6-      Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında sözleşme

7-      Küme onayı aşamasında İl Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan belgeler

Not 1 :   Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ e göre kontrollerin yapılarak küme yapı oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Not 2 : YİBF kayıt oluşturma tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde küme onayının yapılması gerekmektedir. Bu süre geçtiği takdirde sisteme ekleme yapılamadığından yeni YİBF oluşturularak tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.