Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Toprak Kirliliği

İŞLENEN KABAHATİN TÜRÜ

KANUN MADDESİ

UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI MİKTARI(2012 YILI)

Arıtma tesisini kurmayanlar, kurup ta çalıştırmayanlar yada atıksuların bir kısmını alıcı ortama direkt vermek

20/f bendi

94.244,00 TL

İşletmenin atıksu arıtma tesisinden alınan atıksu numunesinin S.K.K.Y belirtilen sektör tablo değerinin üzerinde deşarj edilmesi

20/ı bendinin son paragrafı

37.696,00 TL

İşletmeye ait atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan arıtma çamurlarının bertarafı ile ilgili bilgi vermeyenlerin

20/g bendi

9.420,00 TL

İşletmeye ait deşarj izin belgesinin bulunmaması

20/g bendi

9.420,00 TL

İşletmeye ait atıksu arıtma tesisinin proje onayının bulunmaması

20/g bendi

9.420,00 TL

İşletmeye ait atıksu arıtma tesisi çıkışında kompozit numune alma cihazı ve debimetre cihazının bulunmaması

20/g bendi

9.420,00 TL

İşletmeye ait atıksu arıtma tesisinde veya kompozit numune alma cihazı ile debimetre cihazındaki arızaları bildirmeyenlere

20/g bendi

9.420,00 TL

Atıksu arıtma tesisi yapma zorunluluğu bulunmayan ve sadece evsel nitelikli atıksuyun oluşarak bertarafı için atıksu altyapı tesisleri ile protokol yapmayan ve belgelerini beş yıl saklamayan işletmeler

20/g bendi

9.420,00 TL

Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere (Arıtma çamurları, kömür cürufları v.b)

20/j bendi

37.696,00 TL