Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
2.10.41-2.73 Plan Notu Uygulaması-(Valilik Teklifi) Bilgi Belge ve Taahhütname

Konu : 2.10.41-2.73 Plan Notu Uygulaması-(Valilik Teklifi)

 

İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER

 • Başvuru dilekçesi
 • Tapu bilgisi
 • İlgili OSB Müdürlükleri yazıları
  • Çerkezköy OSB
  • Çorlu Deri ihtisas ve Karma OSB
  • Veliköy OSB
  • Velimeşe OSB
  • Ergene 1 OSB
  • Ergene 2 OSB
  • Kapaklı OSB
  • Yalıboyu OSB
  • Malkara OSB
  • Hayrabolu OSB
  • Muratlı OSB
  • Çorlu 1 OSB
  • Tekirdağ OSB
  • Marmara Ereğlisi OSB

(OSB'de talep edilen tesis için uygun büyüklükte parsellerin bulunmadığına ilişkin yazılı belge)

 • İlgili belediyeden alınan kurum görüşü (talep edilen faaliyetin söz konusu taşınmazda yapılmasında sakınca olup olmadığı ile ilgili) (yazı ekinde plan örneği veya İmar durumu belgesi mevcut olmalıdır.)
 • Yapılması planlan faaliyet/faaliyetlere ilişkin ayrıntılı açıklama, Proses Bilgisi ve İş Akım Şeması
 • Su kullanım miktarının hesaplandığı tablo (evsel ve endüstriyel)
 • Su Kullanım Belgesi
 • Taahhütname

TAAHHÜTNAME

 • 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ‘2.10.31.1.’ nolu plan hükmünde belirtilen;
  • Metal sertleştirme (tuz ile),
  • Metal kaplama,
  • Yüzey temizleme (asit ile),
  • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, vb. yasaklı sanayi türlerinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmeyeceğini,
 • Ayrıca, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘2.1.31.4.’ nolu plan notunda belirtilen; “yasaklı sanayi türleri arasında yer alamayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyet ile ilgili plan/proje/ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım belgesinin sunulması zorunludur.” hükmü gereği, faaliyet esnasında yasal/izinli su kullanılacağını, su kullanımında artış yapılmayacağını, yapılması planlandığı durumda izin için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli müracaatın yapılacağını,

taahhüt ederim.