Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
2.10.41-2.73 Plan Notu Uygulaması-(Valilik Teklifi) Bilgi Belge ve Taahhütname

Konu : 2.10.41 Plan Notu Uygulaması

 

İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER

 • Başvuru dilekçesi
 • Tapu bilgisi
 • İlgili OSB yazıları (OSB'de talep edilen tesis için uygun büyüklükte parsel bulunmadığına ilişkin yazılı belge)
 • İlgili belediyeden alınan kurum görüşü (İlçe ve Büyükşehir belediyesi)
 • Yapılması planlan faaliyetlere ilişkin Proses Bilgisiİş Akım Şeması
 • Endüstriyel su kullanımı varsa Su Kullanım Belgesi
 • Taahhütnameler

 

TAAHHÜTNAME 1

            Tekirdağ İli, ……… İlçesi, …….. Mahallesi, …. Ada, …. Parselde kayıtlı taşınmazda ………………………… faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Söz konusu faaliyetin OSB alanları dışında gerçekleştirilme gerekçeleri; ... (parsel büyüklüğü/ alan yetersizliği/ hammaddeye yakınlık/ üretim alanına ilave alan talebi vb.) …dir.

            Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak ……………….. faaliyeti ile;

 • ……. Değerinde yatırım yapılacaktır,
 • ……. Kişi istihdam edilecektir.
 • yapmayı planladığımız ………………………… faaliyetine ilişkin bir değişikliğe gidilmeyeceğini, kiralama/devir/satış gerçekleştirilmeyeceğini,
 • Yer seçim kararları onay tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olduğundan, 1 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınmayan yer seçim kararlarının hükümsüz sayılmasını kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

 

TAAHHÜTNAME 2

 • 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘2.1.31.1.’ nolu plan hükmünde belirtilen;
  • Metal sertleştirme (tuz ile),
  • Metal kaplama,
  • Yüzey temizleme (asit ile),
  • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
  • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
  • Ağır metal tuzu üretimi,
  • Demir-çelik üretimi, vb. yasaklı sanayi türlerinde yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmeyeceğini,
 • Ayrıca, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ‘2.1.31.4.’ nolu plan notunda belirtilen; “yasaklı sanayi türleri arasında yer alamayan diğer sanayilerin prosesinde su kullanımı var ise, faaliyet ile ilgili plan/proje/ÇED aşamasında ilgili kurumundan alınacak su kullanım belgesinin sunulması zorunludur.” hükmü gereği, faaliyet esnasında yasal/izinli su kullanılacağını, su kullanımında artış yapılmayacağını, yapılması planlandığı durumda izin için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli müracaatın yapılacağını taahhüt ederiz.