Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Korunan Alanlarda Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanların Kiralanmasına İlişkin Başvurularda İstenilecek Bilgi ve Belgeler

Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarının Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlnan "Tabiat Varlıkları ve Doğal Sita alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdari Hakkındaki Yönetmelik" 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlardaki devletin hüküm ve tarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, işletme hakkı verilmesi ecrimisil, tahsis ve tahliye işlemleri söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımız tasarrufu altındaki alanlara ilişkin kiralama başvurularında hangi belgeler ile Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvurulacağı ekteki listede yer almaktadır.

 

EK: KORUNAN ALANLARDA BULUNAN DEVLETİN HÜKUM VE TASARRUFU ALTINDAKİ ALANLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN BAŞVURULARDA İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELER