Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Valiliği

TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ NUSRATİYE, KEMALETTİN VE SİLAHTARAĞA MAHALLELERİ TOPLU KONUT ALANLARI (ÜNİVERSİTE ALANI) İMAR UYGULAMASI DUYURUSU

27 Mayıs 2021

DUYURU

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Nusratiye, Kemalettin ve Silahtarağa Mahalleleri Toplu Konut Alanlarının bir kısmına ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına ilişkin olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 07/05/2021 tarihli ve 919002 sayılı Oluru ile onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 17/05/2021 tarih ve 944045 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair parselasyon planı ve uygulamaya dair belgeler, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca 27-05-2021/28-06-2021 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve internet sayfasında Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Duyurulur

PAFTALAR

Askı Paftası

Parselasyon Paftası

Düzenleme Sınırı Krokisi

DOP HESABI

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır